News

януари 6, 2014

Хидроенергия

  Хидроенергетиката е най-големият възобновяем източник за производство на електроенергия. Прогнозата показва, че до 2035 година секторът ще заеме 16% от общото производство на електроенергия.Hydroelectricity is […]
декември 24, 2013

Световен доклад за водите 2014: Вода и Енергия

  Вода и Енергия са тясно свързани и силно взаимозависими. Направените избори и действия, предприети за тяхното взаимодействие, може да се отразят както положително, така и […]
декември 24, 2013

Конференция – подготовка за Световния ден на водата 2014

13-16 януари 2014/ Сарагоса, Испания ООН обяви  темата за 2014 година във връзка със Световния ден на водата. Тя е Вода и Енергия. Вода и Енергия […]
декември 19, 2013

Световен ден на водата 2014: Вода и Енергия

Световен ден на водата 2014: ВОДА И ЕНЕРГИЯ Вода и Енергия са взаимосвързани и взаимозависими. Преизводството и преноса на енергия изисква използването на водните ресурси, особено […]
Back To Top