News

януари 6, 2014

Енергия за вода

Енергията е необходима за две сектора за водоснабдяването: за помпените и за пречиствателните системи (преди и след употреба)Energy is required for two components of water provision: […]
януари 6, 2014

Финансиране на водата

За развиващите се страни към 2015 година са нужни близо 103 милиарда щ.д. годишно , за да се финансират секторите за пречиставне на вода и обслужване […]
януари 6, 2014

Вода за промишлени нужди

Приблизително 75% от водата за промишлени нужди се употребява за производство на енергия.Roughly 75% of all industrial water withdrawals are used for energy production.
януари 6, 2014

Хидроенергия и употреба на водата

Повечето от водата, използвана за хидроенергия, се  връща в реките. И въпреки че част от нея се изпарява в атмосферата, тя има съществени последици за времето […]
Back To Top