News

януари 6, 2014

Достъп до електричество

Повече от  1,3 милиарда души все още нямат достъп до електричество, а около 2,6 милиарда души използват твърди горива (предимно биомаса) за готвене.More than 1.3 billion […]
януари 6, 2014

Достъп до вода и канализация

През 2011 г. 768 милиона души не са използвали подобрен източник на питейна вода и 2,5 милиарда души не са ползвали реиновирана канализация.In 2011, 768 million […]
януари 6, 2014

Биогаз от канализацията

В Стокхолм обществените автобуси, камионите за събиране на отпадъци и такситата се движат с биогаз, произведен от пречиствателни станции.In Stockholm, public buses, waste collection trucks and […]
януари 6, 2014

Воден транспорт

Водният транзит е един от най-енерго ефективните. Шлеповете са са до три пъти по-енергийно ефективни от транспортните камиони и 40% по-ефективни от жп транспорта. Waterborne transit […]
Back To Top