News

март 27, 2014

Световен ден на водата във Варна

  Световният ден на водата в ЦДГ №13 „Звездичка” се отбеляза под мотото „Вода и Енергия”.  За трета поредна година малките еколози от Детската еко-академия станаха […]
януари 6, 2014

Биогоривата и ценните хранителни продукти

Търсенето на изходни суровини за биогорива е най-големия ресурс при производството на земеделската продукция през последните десетилетия и оновна причина за ценовия скок на храните през […]
януари 6, 2014

Биодизелът и водата

Целта на Китай да произведе 12 милиона метрични тона биодизел до 2020 г. Изисква употребата на такова количество вода, каквото е годишния приток на Жълтата река.China’s […]
януари 6, 2014

Вятърната енергия

Вятърната енеригя е най-устойчив източник на възобновяема енергия, най-вече заради ниските си емисии на парникови газове.Wind power is the most sustainable source of renewable energy, mainly […]
Back To Top