News

януари 6, 2014

Биогоривата и ценните хранителни продукти

Търсенето на изходни суровини за биогорива е най-големия ресурс при производството на земеделската продукция през последните десетилетия и оновна причина за ценовия скок на храните през […]
януари 6, 2014

Биодизелът и водата

Целта на Китай да произведе 12 милиона метрични тона биодизел до 2020 г. Изисква употребата на такова количество вода, каквото е годишния приток на Жълтата река.China’s […]
януари 6, 2014

Вятърната енергия

Вятърната енеригя е най-устойчив източник на възобновяема енергия, най-вече заради ниските си емисии на парникови газове.Wind power is the most sustainable source of renewable energy, mainly […]
януари 6, 2014

Достъп до електричество

Повече от  1,3 милиарда души все още нямат достъп до електричество, а около 2,6 милиарда души използват твърди горива (предимно биомаса) за готвене.More than 1.3 billion […]
Back To Top