Blue Cluster

март 10, 2015

Архитектурно ателие „Градът и реката”

Ще правим мостове, ще поставим покрай реката град и ще научим много за това, защо именно реката винаги е била притегателен център за развитието на градовете. […]
декември 21, 2011

SPA & WELLNESS ХАРТА

За привличане на младите хора към доброволно разпространяване, подкрепа и прилагане на философията за здравословен начин на живот 1. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е разработена от […]
декември 21, 2011

Етичен кодекс

Ние, организаторите и партньорите на форума “Международен Воден Мост”, осъзнаваме нуждата от прости правила, които да ръководят нашето обществено, професионално и личностно поведение при използването и […]
декември 21, 2011

Концепция

“Синия клъстер” ще генерира стратегии и политики за бъдещето на водата, както и отговорност към съхранение на водните ресурси в държавите партньори на форума. В него […]
Back To Top