За форума

януари 5, 2014

За форума

          ОРГАНИЗАТОРИ Българските направителствени асоциации Сдружение „Аз обичам водата” и Българска Асоциация по Водите  организират  на 22 март 2015 година за ЧЕТВЪРТА […]
ноември 26, 2012

Година на водното сътрудничество – 2013

  През декември 2010 г. Общото събрание на ООН обяви 2013 г. за Международна година на водното сътрудничество (Resolution A/RES/65/154). В резултат на тази декларация Световният […]
декември 24, 2011

Връзки

[meteor_slideshow slideshow=“events“] ООН-Вода (UN Water) е орган на Организацията на Обединените Нации, одобрен през 2003 г., с цел да подкрепи усилията на държавите, свързани с водата […]
декември 21, 2011

Цели

Международен воден мост  е изцяло нова концепция, която цели да се превърне в обща международна кауза и да създаде нова култура на комуникация за водата между […]
Back To Top