Хидроенергия

За форума
януари 5, 2014
Хидроенергия и употреба на водата
януари 6, 2014

Хидроенергия

 

Хидроенергетиката е най-големият възобновяем източник за производство на електроенергия.

Прогнозата показва, че до 2035 година секторът ще заеме 16% от общото производство на електроенергия.Hydroelectricity is the largest renewable source for power generation and its share in total electricity generation is expected to remain around 16% through 2035.

Comments are closed.

Back To Top