Кръгла маса „Находища на минерална вода – управление, използване и потенциал“

ТЕМА:    „Находища на минерална вода – управление, използване и потенциал“

МЯСТО: Регионалния исторически музей – София, пл. „Бански“1, в сградата на  Централна минерална баня

ДЕН: 26.03.2018

ЧАС: 13.00 – 15.00

 

Дискусията цели повдигането на актуални въпроси за управлението, използването и потенциала на находищата с минерална вода.

На територията на България  има над 230 находища на минерални води с общ дебит около 5000 l/s.

Те са с изключително разнообразен минерален състав и с  температура от много студени до много горещи.  В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. Преобладаващи обаче са минералните води с температура от 37 до 50 °C, които са и най-добри за профилактика и балнеологични процедури.

Заради разнообразните си характеристики, минералните води могат активно да се използват както за бутилиране, така и за рекреация и лечение на най-различни заболявания, за профилактика, туризъм, спорт и отдих в цялата страна,  но също и да се включат в градоустройството като  алтернативен естествен източник на енергия.

В действителност обаче твърде малка част от находищата на минерална вода се оползотворяват ефективно. Много често качествата на водата се използват частично и едностранчиво, само с някоя от характеристиките им – само за пиене или само за лечебни процедури. Почти липсват практики за хващане на термалната енергия на водата, а редица уникални лечебни води се изливат в почвата без ясна стратегия за тяхното оползотворяване.

 

Съществуват и чисто административни затруднения. Минералните води влизат в секторите на управление на четири министерства – МОСВ, което се явява принципал и собственик, МРРБ, което управлява водоснабдителната система, Мин. на Здравеопазването, към което се отнасят балнеолечебниците и Министерство на туризма.

Всички те разглеждат минералните води като потенциал, но на практика липсва единен център, който да координира дейностите на различните администрации.

Липсва Закон за минералните води, какъвто е имало още в далечната 1891 година, като минералните находища и начина им на управление в частност процедурите за отдаване на концесии са разписани в общия Закон за водите.

Към пъзела на неизчистената административна структура, която трябва да управлява ресурсите от минерална вода, се прибавя и усложнени обстоятелства около наличните наследства в качеството на съществува стара балнеологична база, често  с проблемен статут на собствеността.

Същевременно обаче има активен инвеститорски интерес, който се оказва  силно затруднен от неясни и твърде тромави процедури, заплетени казуси, които спъват развитието на инвестициите в сектора.

Проявава се и все по-активна гражданска позиция, която ясно изразява мнението, че находищата с минерална вода не бива да се разхищават, а да се уползотворяват устойчиво и в полза на обществото, като се привеждат редица съвременни решения, осъществени по света от държави.

 

Тази КРЪГЛА МАСА  цели да събере по-възможност най-широк кръг от отговорни и заинтересовани лица, които проявяват активен интерес  и имат познания и опит в области на управлението, използването и потенциала на находищата на минерална вода.

Очаква се в нея да се включат представители на Министерства и други държавни агенции, които имат отношение към управлението на минералните води. От друга страна сме отправили покана към общини, които притежават минерални извори, за да споделят опита си и начина, по който се ползват.

Очаква се да се присъединят към масата и представители на бизнеса, както работещи в сектора, така и потенциални инвеститори.

В разговора ще се включат също представители на :

Българската Асоциация на Потребителите

Българска асоциация по подземни води

Българска асоциация на минералните води

 

 

Кръглата маса е отворена и за представители на други неправителствени организации както и за активни граждани, които ще имат възможност да слушат дискусията и да се включат с въпроси.

КРЪГЛАТА МАСА ЩЕ СЕ ЗАПИСВА НА ВИДЕО И ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА ФЕЙСБУК.

 

Тъй като местата  в залата са ограничени, молим за предварителна заявка за присъствие с имена и телефон за връзка на адрес:

fotokonkurs@waterbridge.info

ОРГАНИЗАТОРИ: Българска Асоциация по водите (БАВ) и „Аз обичам водата“

Back To Top