«Международен воден мост» – 22 Март 2012г – София

3-ти Международен симпозиум за технологии за питейни и отпадни води в древните цивилизации 22 – 24 март 2012 г. Истанбул, Турция
декември 15, 2011
Идеята
декември 20, 2011

«Международен воден мост» – 22 Март 2012г – София

Comments are closed.

Back To Top