Кръгла маса 21 март – 13:00ч.

 NEW_400x100

ТЕМА : „Ролята на водните операторите в

Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и

Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН)“

 

ДАТА: 21 март 2016 г.

ЧАС: 13:00

Целта на кръглата маса е обсъждане на съдържанието и изпълнението на  два стратегически документа, а именно Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения като се постави акцент върху конкретните мерки за намаляване на риска от наводнения и ролята на държавните институции и водните оператори за тяхното изпълнение.

Участници във форума ще бъдат министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) инж. Иванка Виденова, зам.-председателят на парламентарната Комисия по образование и наука доц. д-р Борислав Великов, председателят на БАВ инж. Иван Иванов, директорите на басейнови дирекции – инж. Вангелия Иванова – БД Благоевград „Западнобеломорски район“, инж. Десислава Консулова – БД  Варна „Черноморски район“, инж. Петър Димитров – БД Плевен „Дунавски район“.

Презентации по темата на форума ще направят Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и четирите дирекции, включително Басейнова дирекция Пловдив „Източнобеломорски район“. На кръглата маса ще седнат представители на ведомствата: МЗХ, МЗ, МВР, МВнР, МЕ и на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Съюза на ВиК операторите в Р България, Националното сдружение на общините в Р България, „Язовири и каскади“ НЕК – ЕАД, Българско дружество по големите язовири, „Софийска вода“ АД. Както и представители на бизнеса: „Пайплайф България“ ЕООД, „Грундфос България“ ЕООД, DB Sediments GmbH. Водещи на кръглата маса са проф. д-р инж. Николай Лисев, УАСГ и Владимир Стратиев, експерт във водния сектор, член на УС на БАВ.

Медийни партньори на кръглата маса са: специализирано списание „БУЛАКВА“ – издание на БАВ, Издателство TLL Media със списание „Екология & инфраструктура“, Издателство „Ел Медиа“, БТА и БНР.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

Първи панел: Планове за управление на речните басейни (ПУРБ – Планове за управление на речните басейни)

Модератор: проф. д-р инж. Николай Лисев, УАСГ

 

13:00 – 13:10 ч.

Откриване

Министерството на околната среда и водите (МОСВ)

Ивелина Василева, министър

 

Българска асоциация по водите (БАВ)

инж. Иван Иванов, председател

 

13:10 – 13:30 ч.

Презентация

Басейнова дирекция Благоевград „Западнобеломорски район“

инж. Вангелия Иванова директор

 

13:30 – 13:50 ч.

Презентация

Басейнова дирекция Варна „Черноморски район“

инж. Десислава Консулова директор

 

13:50 – 14:10 ч.

Презентация

Басейнова дирекция Пловдив „Източнобеломорски район“

инж. Георги Семерджиев директор (покана)

 

14:10 – 14:30 ч.

Презентация

Басейнова дирекция Плевен „Дунавски район“

инж. Петър Димитров директор

 

Кафе пауза: 14:30 – 15:00 часа

 

Втори панел: Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН)

Модератор: Владимир Стратиев, член на УС на БАВ

 

15:00 – 15:20 ч.

Презентация

експерт  – МОСВ

 

15:20 – 16:30 ч.

Дискусия

 

Коктейл: 16:30

Дебатът ще се излъчва Онлайн на www.waterbridge.info и bwa-bg.com

 

Запис от кръглата маса на тема: „Регионални прединвестиционни проучвания (feasibility studies) по ОПОС – обхват и съдържание“, която се проведе през март 2015 година като част от Седмицата на водата 2015, можете да видите ТУК:

https://waterbridge.info/%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-2/

NEW_400x100

Back To Top