Кръгла маса

На живо:

БАВ организира Кръгла маса „Образование и реализация в България на специалисти във водния сектор“

ДАТА:21 МАРТ
ЧАС:10:00 – 13:00
МЯСТО: УАСГ – централно фоайе

Заместник-министър Ренета Колева ще вземе участие в събитието

Българска асоциация по водите (БАВ), като най-голямата неправителствена организация във водния сектор, организира Кръгла маса „Образование и реализация в България на специалисти във водния сектор“. Събитието предстои да се проведе от 10:00 до 13:30 часа, на 21 март 2017 г., във фоайето на новата сграда на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, с което се отбелязват и 75 години от създаването на учебното заведение. Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите ще вземе участие във форума.

Дискусията цели разглеждането на въпроса от изключителна важност, за конкурентоспособността на ВиК отрасъла, свързана с квалификацията, заетостта и значимостта у нас на специалистите във водния сектора. „Тенденцията към оттегляне от ВиК отрасъла и от водния сектор като цяло на работещи и учещи е изключително опасна в средносрочен и дългосрочен аспект. Затова всички заедно трябва незабавно да потърсим решение на проблема“, алармира инж. Иван Иванов, председател на БАВ. „Липсата на интерес към образование и професионално развитие в сферата на водите поставя под риск качеството на ВиК инфраструктурата, предоставяните ВиК услуги, управлението на язовири и речни басейни, и въобще развитието и устойчивостта на сектора у нас“, допълни той.

Поканени да вземат участие в Кръглата маса са представители на МОСВ, МРРБ, МОН, УАСГ, ХТМУ, професионални гимназии, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Съюза на ВиК операторите в Р България, НСОРБ, КЕВР, БАВ, бизнеса, студентските среди и т.н.

ПРЕКИ УЧАСТНИЦИ В КРЪГЛАТА МАСА:

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИРИНА КОСТОВА
МОСВ
МИНИСТЪР

РЕНЕТА КОЛЕВА
МОСВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ
БАВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИНЖ. ГЕОРГИ ВЛАДОВ
БАВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ПЕТЪР КАЛИНКОВ
БАВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР АЛИЧКОВ
УАСГ
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

ЕВГЕНИ ЯНЕВ
НБС „ВОДОСНАБДИТЕЛ“ – КНСБ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОАНИС ПАРТЕНИОТИС
КТ „ПОДКРЕПА“
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ
УАСГ
РЕКТОР

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. БОРИС ЦАНКОВ
УАСГ
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

ИНЖ. ЕМИЛ ЦАНОВ
УАСГ

ВИКТОРИЯ КАБАКОВА
ХТМУ
СТУДЕНТ

ЯНА ЙОРДАНОВА
ХТМУ
СТУДЕНТ

ГЕРГАНА ИВАНОВА
УАСГ
СТУДЕНТ

ДОРОТЕЯ ДОНЧЕВА
СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“, СОФИЯ
ДИРЕКТОР

ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ДИРЕКТОР

ИЛИЯНА СТОИЛОВА
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

ИНЖ. ГАНЧО ТЕНЕВ
СЪЮЗ НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ В РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ


ИВАНКА ВИДЕНОВА
МРРБ
ДИРЕКТОР

ИВАЙЛО КАСЧИЕВ
КЕВР
ДИРЕКТОР

ПРОФ. Д-Р БОГДАНА КУМАНОВА
ХТМУ

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СЕНЯ ТЕРЗИЕВА
ХТМУ
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

ВЛАДИМИР СТРАТИЕВ
БАВ
ЧЛЕН НА УС

ПРОФ. ГАНЧО ДИМИТОРВ
БАВ
ЧЛЕН НА УС

Българска асоциация по водите, съвместно с гражданско сдружение „Аз обичам водата“, традиционно отбелязва Световния ден на водата – 22 март. Това се случва с организирането на редица прояви през месеца, обединени в събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА 16 – 22 МАРТ. Основен партньор на ежегодното събитие е Министерство на околната среда и водите, заедно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). УАСГ е домакин на емблематичната за БАВ Седмица през 2017 г.

Проявите в рамките на СЕДМИЦА НА ВОДАТА 16 – 22 МАРТ, с домакин УАСГ, са:

– Национална фотоизложба „Фонтаните в България” – от 16 до 22 март, и награждаване на победителите в едноименния фотоконкурс – 22 март, от 16:00 часа;
– Кръглата маса „Образование и реализация в България на специалисти във водния сектор“ – 21 март, от 10:00 часа;
– Образователни работилници, ателиета и лаборатории – 20, 21, 22 март. С инициативата се цели обогатяване на познанията на младите хора по темите за питейните и отпадъчни води, водоснабдяването и канализацията, измерването на водните количества, изграждането и поддържането на язовирите и т.н.
Кръглата маса и награждаването предстои да се излъчват онлайн в реално време.

Back To Top