Кръгла маса

Национален музей „Земята и хората“ – Live

BANER KRYGLA MASA_small

  22 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Кръгла маса на тема: „Регионални прединвестиционни проучвания (feasibility studies) по ОПОС – обхват и съдържание“

Модератор: инж. Иван Иванов, председател на Бълггарска Асоциация по Водите – БАВ.

Кръглата маса се провежда на 21 март, от 10:30 часа.

Място на провеждане: национален музей “Земята и хората”

Форумът цели да привлече вниманието на консултанти и проектанти, Камарата на строителите в България (КСБ), държавни и общински институции, ВиК оператори и др.

Кои са на кръглата маса:

инж. Иван Иванов – председател на БАВ, модератор, Сетлана Жекова . МОСВ, Ренета Георгиева – ПУДООС, Невена Иванова – МРРБ, Димитър Димитров – МЗ, Никола Нидов – Съюз на ВиК операторите в РБ, Вера Добрева – НСОРБ, Атанас Паскалев – БАВ, Балчо Балчев – КИИП, Алекс Хайрабедян – „Пайплайф България“, Вили Дашинова – РЕКО Инженеринг“, Благой Козарев – БАВ, Любомир Филипов – „Софийска вода“, Ивайло Касчиев – „КЕВР“, Йордан Минчев – „Би енд Джи Груп“Петър Калинков – БАВ

Кръглата маса се осъществява със съдействието на МОСВ, МРРБ и Столична община.

Дебатът се излъчва Онлайн на www.waterbridge.info

Очаквайте пълната програма на събитието ТУК на сайта www.waterbridge.info.

Back To Top