Конференция – подготовка за Световния ден на водата 2014

Световен ден на водата 2014: Вода и Енергия
декември 19, 2013
Световен доклад за водите 2014: Вода и Енергия
декември 24, 2013

Конференция – подготовка за Световния ден на водата 2014

21.11.2013

13-16 януари 2014/ Сарагоса, Испания ООН обяви  темата за 2014 година във връзка със Световния ден на водата. Тя е Вода и Енергия. Вода и Енергия са тясно свързани и взаимозависими. Взаимовръзките между Вода и Енергия имат съществена роля в програмата на ООн за устойчиво развитие за периода след 2015 година. Има ключови предизвикателства, връзки и възможности за реализиране на синергии и ползи от съвместни дейности между Вода и Енергия, включително и във връзка с разработването на зелени икономики. Партньорствата сред институции, агенции и заинтересовани страни могат да помогнат за постигането на някои от тези ползи. Конференцията в Сарагоса, организирана от програмата на ООН-Вода за застъпничество и комуникация (UNW-DPAC), ще се фокусира върху връзката „вода и енергия“ или „енергия за водата“ в търсене на практически опит и ефективни инструменти за партньорства, които да подпомогнат разработването на подходящи съвместни инициативи и мерки за управление с цел идентифицирането на синергии и оптимизиране на взаимните ползи. Дискусиите ще се концентрират върху това как партньорства могат да помагат за реализирането на дейности с висока ефективност на вода и енергия, които гарантират сигурността и устойчивостта на ресурсите.

21.11.2013

13-16 January 2014 | Zaragoza, Spain Water and energy are closely interlinked and interdependent. Water and Energy inter-linkages have an important role in the post-2015 development agenda and the conceptualization of Sustainable Development Goals (SDGs). There are indeed some main challenges, interconnections and opportunities for realizing synergies and benefits from joint responses on the water and energy nexus, including for the design of climate resilience and green economies. Partnerships amongst institutions, agencies and stakeholders can help in achieving some of these benefits. The Zaragoza Conference, organized by UN-Water Programme on Advocacy and Communication (UNW-DPAC), will reach beyond the “water for energy” and/or “energy for water” concept focusing on a more practical examination of how tools and partnerships help developing appropriate joint responses and what are the measures for managing trade-offs, identifying synergies, and maximizing co-benefits. Discussions will center on how partnerships can help implement responses to achieve water and energy efficiency, secured access and sustainability.

Comments are closed.

Back To Top