Кино конкурс за водата обявява фондация We Are Water

Връзки
декември 24, 2011
Конкурс за журналисти WASH Media до 1 април 2012г
януари 23, 2012

Кино конкурс за водата обявява фондация We Are Water

Международната фондация We Are Water организира първия кино фестивал, посветен на безценния ресурс Водата. We Art Water Film Festival кани всички филмови дейци да се включат в инициативата като създадат кратки  ленти за Водата на тема „Безопасност на водата и храната”, която ще обедини и световните чествания по случай 22 март – деня на водата .

Регламент на конкурса:
•    Допускат се произведения в три категории: микро документалистика (кратък документален филм), анимация (допустими са всички техники на анимацията) и мобилни устройства (филми, заснети с мобилни устройства).
•        Да са създадени специално за участие във фестивала We Art Water;
•        Да отговарят на темата, избрана от ООН за Световния ден на водата 2012: «Безопасност на водата и храната».
•        Да е с продължителност между 1 и 3 минути.
•        Аудиото или текстовете, част от творбите, да бъдат на английски език или с английски субтитри.
•        В началото и края на всяко произведение, трябва да са включени задължителни заставки.
•        Да бъдат предоставени в периода между 14 ноември 2011 г. и 30 март 2012 г.

Регистрацията за участие във филмовия фестивал We Art Water става по интернет, на сайта на фестивала www.wearewater.org/festival. Там е публикувана цялата информация за събитието.

Журито на фестивала We Art Water, председателствано от Исабел Койшет, ще селектира по 10 финалисти във всяка категория. От тях ще излъчи по един победител в категория. Още една четвърта награда ще бъде дадена на автора на филма, събрал най-много от гласовете на публиката, дадени чрез интернет гласуване на официалния сайт на фестивала. Четиримата победители ще бъдат обявени на специална церемония. Те ще имат възможността да пътуват с екип на фондация We Are Water и да заснемат документален филм за един от проектите на фондацията.

За допълнителна информация:
Мария Иванова
Агенция НОА ООД
Тел: 02/ 944 5050
m.ivanova@noapr-bg.comInternational Foundation We Are Water  organized the first film festival dedicated to the precious water resource. We Art Water Film Festival invites filmmakers to participate in the initiative by creating a short film of water on „Safety of food and water,“ which will unite the world and celebrations to mark 22 March – the day the water.

Rules of the competition:
• allowed three categories: short films, animation (eligible are all techniques of animation) and mobile ( shot films with mobile devices).
• to made specifically for the festival We Art Water;
• To meet the theme chosen by the UN World Water Day 2012: „Security of food and water.“
• To have a duration between 1 and 3 minutes.
• audio or text, part of the works to be in English or with English subtitles.
• At the beginning and end of each work must include mandatory tags.
• To be available between November 14, 2011 and March 30, 2012
Registration for participation in the film festival We Art Water is on the Internet site of the festival www.wearewater.org / festival. There has published all the information about the event.

We Are Water , chaired by Isabel Koyshet will select 10 finalists in each category. They will nominate a winner in the category. Another fourth prize will be given to the author of the film, collected the most votes from the public given through Internet voting on the official site of the festival. The four winners will be announced at a special ceremony. They will have the opportunity to travel with the team We Are Water Foundation and filmed a documentary about one of the projects of the Foundation.

For more information:
Maria Ivanova
PLA Agency Ltd.
Tel: 02 / 944 5050
m.ivanova @ noapr-bg.com

Comments are closed.

Back To Top