За журито 2

 

Васил Николов_18

 

 

Васка Грудева_20

 

Велин Карабашев_22

 

 

Венцислав Гъновски_21

 

Веселин Начев_22

 

Веселин Янчев_23

 

Виляна Димова_26

 

Владимир Гергов-24

 

Владимир Димитров_25

 

Вячеслав Попов_27

 

Габриел Генчев_28

 

Габриела Ангелова_29

 

Габриела Иванова_30

 

Георги Димитров_31

 

Георги Драгиев_32 – ОНЛАЙН НОМИНАЦИЯ

 

Георги Митев_33

 

Георги Михайлов_34

 

 

Гергана Георгиева_35

 

Гергана Панова_36

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Back To Top