Жури в състав

СЪСТАВ НА ЖУРИТО ВЪВ ФОТОКОНКУРС

„ИЗВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

 

Атанаска Николова, заместник министър в Министерство на околната среда и водите

Почетен председател на журито

  1. инж. Иван Иванов – председател на БАВ
  2. доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова – директор на Регионален Исторически Музей – София
  3. Иво Николов – фотограф, автор на „Пътеводител на българските водопади“

 

Фотоконкурсът „Изворите на България“ се организира от неправителствените организации Българска Асоциация по водите (БАВ) и „Аз обичам водата“ по случай 22 март- Световен ден на водата.

Наградният фонд се осигурява от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Фотографиите се отпечатват със съдействието на копирни центрове MANIAPRINT

 

Back To Top