Демонстрационен воден център

През СЕДМИЦА НА ВОДАТА 2017 с домакин УАСГ в централното фоайе на Университета за архитектура, строителство и геодезия се организира атрактивен демонстрационен център. С инициативата се цели обогатяване на познанията на младите хора по темите за питейните и отпадъчни води, водоснабдяването и канализацията, измерването на водните количества, изграждането и поддържането на язовирите и т.н.

В дните 20, 21 и 22 март ще може свободно да се разгледат следните ателиета:

Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ), София

Професионална гимназия по екология и биотехнологии. „Проф. д-р. Асен Златаров“, София

Специализирани ателиета, посветени на:

Иновации в пречистването на отпадъчните води без нужда от електричество – от BIOROCK

Най-новите водомери за прецизно отчитане на водните количества, включително с дистанционно управление – от „Хавле Арматурен“ ЕООД

Ideal Standard – Модерната баня, идеална, защото е красива и икономична

Корпус за бързо гърмене, с доц. Лъчезар Христов (само на 21 март)

*Обиколка на специализирани ателиета

(разположение в централното фоайе на УАСГ – нова сграда)

Обиколки на АТЕЛИЕТА (начало и край на представяне):

20 март (понеделник)

• 10:00 – 12:00 часа

• 14:00 – 16:00 часа

21 март (вторник)

• 14:00 – 16:00 часа

22 март (сряда)

• 10:00 – 12:00 часа

• 14:00 – 16:00 часа

Back To Top