News

януари 6, 2014

Вода за промишлени нужди

Приблизително 75% от водата за промишлени нужди се употребява за производство на енергия.Roughly 75% of all industrial water withdrawals are used for energy production.
януари 6, 2014

Хидроенергия и употреба на водата

Повечето от водата, използвана за хидроенергия, се  връща в реките. И въпреки че част от нея се изпарява в атмосферата, тя има съществени последици за времето […]
януари 6, 2014

Хидроенергия

  Хидроенергетиката е най-големият възобновяем източник за производство на електроенергия. Прогнозата показва, че до 2035 година секторът ще заеме 16% от общото производство на електроенергия.Hydroelectricity is […]
декември 24, 2013

Световен доклад за водите 2014: Вода и Енергия

  Вода и Енергия са тясно свързани и силно взаимозависими. Направените избори и действия, предприети за тяхното взаимодействие, може да се отразят както положително, така и […]
Back To Top