News

януари 6, 2014

Биогаз от канализацията

В Стокхолм обществените автобуси, камионите за събиране на отпадъци и такситата се движат с биогаз, произведен от пречиствателни станции.In Stockholm, public buses, waste collection trucks and […]
януари 6, 2014

Воден транспорт

Водният транзит е един от най-енерго ефективните. Шлеповете са са до три пъти по-енергийно ефективни от транспортните камиони и 40% по-ефективни от жп транспорта. Waterborne transit […]
януари 6, 2014

Енергия за вода

Енергията е необходима за две сектора за водоснабдяването: за помпените и за пречиствателните системи (преди и след употреба)Energy is required for two components of water provision: […]
януари 6, 2014

Финансиране на водата

За развиващите се страни към 2015 година са нужни близо 103 милиарда щ.д. годишно , за да се финансират секторите за пречиставне на вода и обслужване […]
Back To Top